Joustavaa palvelua pirkanmaalta

UUDISRAKENTAMINEN:

Asuin-, tuotanto- ja liikerakentamisen uudiskohteiden urakointi- ja laskutustyöt.

 

SANEERAUS:

Julkisten- tai palvelusektorin toimitilojen rakennustekniset saneeraustyöt. Teollisuuden ja tuotannon toimitilojen saneeraus- ja muutostyöt. Talotekniikan muutoksista aiheutuvat rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt.

Juvialle on kertynyt vuosien mittaan kokemusta erilaisista tilahallinnon tarpeista, kuten tilojen muutostöistä ja  kiinteistöjen kunnossapidosta elinkaariajattelumallin mukaan.

 

ALUERAKENTAMINEN:

Piha- ja ulkoalueiden betoni-, kivi- , teräs-, lasi ja puurakenteet. Myös maanrakennustyöt alihankintana tai tapauskohtaisesti omana työnä. Aluerakentaminen on kasvattanut kovasti suosiotaan, ja siinä saavutetaan usein suhteellisen vähällä panostuksella viihtyvyyttä kokonaisuuteen.

 

PIKKUPROJEKTIEN SUUNNITELMAT TOTEUTUKSEN YHTEYDESSÄ:

Varsinkin saneerauskohteissa ja aluerakentamisessa töihin liittyy usein nopeaa ja joustavaa suunnitelmientekotarvetta, että työt etenee.

Teemme usein työkuva-tyyppisiä suunnitelmia omana työnä. Näin voimme hyväksyttää joustavatkin työn ennakkoon tilaajalla. Samalla saamme toteutukseen ja laatua ja sujuvuutta.